Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

Zarządzenie Nr OZS/10/2021
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów:

1) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2) do klas pierwszych szkół podstawowych – określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OZS/10/2021
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 26 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego pisemnej deklaracji  o kontynuacji edukacji przedszkolnej w następnym roku szkolnym

Od 01.03.2021

do 18.03.2021

do godziny 15:00

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 22.03.2021

do 02.04.2021

do godziny 15:00

Od 07.06.2021

do 14.06.2021

do godziny 15:00

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 06.04.2021

do 29.04.2021

Od 15.06.2021

do 22.06.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 30.04.2021

23.06.2021

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 04.05.2021

do 10.05.2021

do godziny 15:00

Od 24.06.2021

do 29.06.2021

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05.2021

do godziny 14:00

30.06.2021

do godziny 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OZS/10/2021
Wójta Gminy Starogard Gdański
z dnia 26 stycznia 2021 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.03.2021

do 31.03.2021

do godziny 15:00

Od 24.05.2021

do 04.06.2021

do godziny 15:00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 01.04.2021

do 07.04.2021

Od 08.06.2021

do 09.06.2021

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 08.04.2021

11.06.2021

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 09.04.2021

do 23.04.2021

do godziny 15:00

Od 14.06.2021

do 18.06.2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.04.2021

do godziny 14:00

21.06.2021

do godziny 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacje o terminach

Utworzono dnia 28.02.2021, 20:04

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny