Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim

ul. Szkolna 5, 83-115 Swarożyn

 

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bernarda Janowicza w Brzeźnie Wielkim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pspbrzeznowielkie.szkolna.net/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jacek Zakrzewski, adres poczty elektronicznej jac65szp@poczt.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 604 883 703. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim, usytuowany jest przy ul. Szkolnej 5. Na terenie szkoły znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą trzy wejścia, przy ostatnim z nich znajduje się specjalnie przystosowany wjazd dla niepełnosprawnych.

Budynek posiada trzy kondygnacje, windę, która zapewnia dostęp do wszystkich pomieszczeń budynku oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Możliwe jest wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; nie można korzystać z tłumacza języka migowego.

Osoby z trudnościami mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły.

 

Budynek, w którym znajdują się oddziały przedszkolne, usytuowany jest przy ul. Starogardzkiej 13 w Szpęgawsku.

Budynek jest jednokondygnacyjny z możliwością wjazdu osobom niepełnosprawnym od strony parkingu. Brak toalety dla niepełnosprawnych, nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych i oznaczeń dostosowanych dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby z trudnościami mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie A++.

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

 

 

 

Załączniki:

Raport o stanie dostępności

Utworzono dnia 23.03.2021, 10:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 257
Utworzono dnia: 19.03.2021

Historia publikacji

 • 23.03.2021 10:37, Administrator
  Dodanie załącznika: Raport o stanie dostępności
 • 21.03.2021 22:21, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 19.03.2021 12:46, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności